خدمات ارگونومی

Ergonomic Services

توجه به این نکته ضروریست که برنامه های ارگونومی و پیشگیری از اختلالات اسکلتی-عضلانی
متفاوت از سایر برنامه های سازمان نیست. امروزه نیاز به وجود متخصص و مشاور ارگونومی

جهت توسعه و ​نظارت بر فرایند جامع ارگونومی ، آموزش نیروی کار یا ارزیابی محیط کار در سازمانها احساس می شود. در این راستا شرکت رائیکا طراحان ایمن آرا خدمات مشاوره ای خود را به سازمانها، ادارات دولتی و خصوصی، مراکز بهداشتی درمانی و صنایع به شرح زیر ارائه می نماید:

 
-    مشاوره در خصوص شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومی

-    مشاوره در زمینه تهیه و خریداری لوازم و تجهیزات ارگونومیک

-    مشاوره در خصوص استقرار سیستم جامع ارگونومی در سازمان
 
 -    مشاوره های نوبت کاری(Shift Working) برای صنایع بزرگ

-    بررسی نیازسنجی سازمان در خصوص اجرای برنامه های جامع ارگونومی

-    مشاوره در خصوص اجرای برنامه عملیاتی مشارکتی( ماکروارگونومی) در تمام سطوح سازمان

-    برگزاری کارگاه future workshop (کارگاه آینده نگری) جهت شناسایی نقاط ضعف سازمان و برطرف نمودن آنها

هدف از ارزیابی ارگونومی محل کار کمک به شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومی و ایجاد کنترلها و راه حل هایی جهت کاهش خطرات و بهبود فضای کار است. 

چه زمانی ممکن است نیاز به ارزیابی ارگونومی داشته باشید؟

آیا شما فرایند کاری، وظیفه شغلی یا ایستگاه کامپیوتری دارید که برای کارمندتان ایجاد ناراحتی می کند؟

آیا می خواهید صدمات و آسیب های شغلی در محل کارتان به حداقل برسد؟

آیا می خواهید بهره وری و کیفیت کار را در سازمان خود بهبود بخشیده و در هزینه ها صرفه جویی کنید؟

 

اگر پاسخ شما به هر یک از سؤالات بالا مثبت است ما به شما پیشنهاد می کنیم که ارزیابی ریسک ارگونومیک را جهت شناسایی خطرات شغلی و تعیین ریسک صدمات انجام دهید.

 

فرایند ارزیابی و سنجش ارگونومی توسط شرکت رائیکا طراحان ایمن آرا به شرح زیر صورت می گیرد: 

 

- بازدید کارشناس ارگونومی از محل کار شامل ایستگاههای کاری، وظایف شغلی، روند کار و محیط کار

 

- تجزیه و تحلیل خطر که به تشریح علت احتمال خطرات شناسایی شده منجر می گردد..

 

- اولویت بندی خطرات؛ خطرات با استانداردهای ارگونومی مقایسه میگردد تا پارامترهای کاری که بالاتر از حد استاندارد هستند شناسایی شوند. 

 

- گزارش جامع از پیشنهادات ارائه می شود که شامل پیشنهادات مهندسی، مدیریتی و انتخاب روش کار جهت بهبود وضعیت کار می باشد.  

 

- اولویت بندی روشهای کنترلی برای کاهش پتانسیل های آسیب رسانی و کاهش هزینه ها 

 

- ارائه پیشنهادات در خصوص خریداری تجهیزات ارگونومی متناسب با کارکنان و محیط کار 

 

انواع آنالیز و ارزیابی ارگونومی بر اساس محیط های کاری که توسط شرکت رائیکا طراحان ارائه میگردد به شرح زیر می باشد:

 

محیط های اداری:

 

1) ارزیابی و آنالیز ارگونومی ایستگاه کار اداری با استفاده از روش هایی مانند ROSA، RULA  و ...

2) بررسی شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی با استفاده از پرسشنامه های معتبری مانند نوردیک و ...

3) ارزیابی رضایت شغلی، استرس شغلی و بار کاری با استفاده از پرسشنامه های معتبر مانند NASA TLX، رضایت شغلی مینه سوتا و ...

 

محیط های صنعتی:

1) آنالیز و ارزیابی حمل دستی بار با استفاده از انواع متدها شامل : WISHA ، معادله NIOSH، snook، MAC و ...

2) آنالیز نیاز شغلی (JDA): از این آنالیز در جهت برنامه ریزی برای برگشت به کار افراد، تعیین شغل و وظایف مناسب برای افراد، تعیین احتمال اینکه یک شغل یا وظیفه می¬تواند آسیب رسان باشد، کمک به متخصصان توانبخشی جهت تنظیم یک پروتکل مناسب جهت درمان مؤثر افراد آسیب دیده و نیز آموزش کارکنان می توان استفاده نمود.

3) بررسی و ارزیابی تناسب و تطابق شغلی بین فرد و شغل 

4) آنالیز پوسچر با استفاده از انواع روش های موجود و متناسب با شغل و وضعیت بدنی فرد شامل :RULA ، REBA، QEC ، manTRA ، OWAS ، LUBA ، OCRA، HAL-TLV و ...

 

محیط های بیمارستانی و آزمایشگاهی:

1) آنالیز و ارزیابی پوسچرهای ایستاده و استاتیک طولانی مدت

2) ارزیابی بارکاری پرستاران و شیفت کاران 

طراحی محیط کار متناسب با افراد و نیازهایشان سازمان را در جهت حفظ سرمایه ها و پیشگیری از هدر رفت آنها یاری میرساند  

و بهره وری و رضایتمندی افراد را افزایش می دهد.  در این خصوص شرکت رائیکا طراحان ایمن آرا با بکارگیری علم ارگونومی
از فاز طرح و ایده تا اجرا و راهبری  خدمات خود را به سازمانها، صنایع و مراکز خدماتی ارائه می نماید: 
 
- طراحی محیط های کار اداری که شامل طراحی متناسب با ابعاد بدنی افراد، چیدمان محیط کار
استفاده بهینه از فضاها با در نظر گرفتن  فاکتورهای محیطی تأثیرگذار بر سلامت افراد انجام می-گیرد.
 
- طراحی  فضاها و محیطهای صنعتی 
 
- طراحی فضاهای آموزشی شامل دانشگاهها، مدارس و کتابخانه ها با دیدگاه ارگونومی و جهت کاهش ریسک فاکتورهای ارگونومیک
 
- طراحی و مشاوره مراکز بهداشتی درمانی شامل بیمارستانها، درمانگاهها و آزمایشگاهها در خصوص تهیه و استفاده از تجهیزات ارگونومیک 
 
- انجام مداخلات فیزیکی در خصوص کاهش ریسک فاکتورهای ارگونومیک

خدمات آموزشی و پژوهشی شرکت رائیکا طراحان ایمن آرا به شرح زیر می باشد: 
 
دوره های آموزشی  تخصصی برای سازمانها ، ادارات و مراکز خدماتی(بانکها، دانشگاهها، مدارس، شهرداری و ...) :
 
- ارگونومی اداری شامل آموزش فردی و گروهی در مورد نحوه تنظیم ایستگاه کار اداری و کار با کامپیوتر
 
- آموزش در خصوص کاهش استرس شغلی و افزایش رضایت شغلی
 
دوره های آموزشی  تخصصی در صنایع تولیدی و فرایندی:
 
- آموزش نحوه صحیح حمل دستی بار 
 
- کاربرد اصول  ارگونومی برای پیشگیری از اختلالات اسکلتی-عضلانی  در  مشاغل با ریسک فاکتورهای بالا شامل مونتاژ کاران، جوشکاران، کنترل کیفیت بصری، اپراتورهای اتاق کنترل
 
- آشنایی با مشکلات مربوط به نوبت کاری و راههای تطابق یافتن با آنها 
 
دوره های آموزشی تخصصی برای مشاغل درمانی:
 
- آموزش پرستاران و بهیاران درباره حمل صحیح بیمار
 
- ارگونومی و آموزش پیشگیری از اختلالات اسکلتی-عضلانی برای دندانپزشکان
 
- شناخت ریسک فاکتورهای مرتبط با کار ایستاده  طولانی در داروسازان  و پرسنل آزمایشگاه
 
- آشنایی با مشکلات مربوط به نوبت کاری و راههای تطابق یافتن با آنها برای پزشکان و پرستاران 
 
- آشنایی با اصول ارگونومیک مربوط به کار با تجهیزات آزمایشگاهی شامل کار با پیپت، کار با میکروسکوپ، کار زیر هودهای آزمایشگاهی و...