فيلتر بخارات آلي و گازهاي اسيدي (نوار زرد) برند 3M سري 6003

3M 6003 Organic & Acid Vapor Cartridge

فیلتر مورد تایید Niosh برای استفاده در برابر بخارات آلی و گازهای اسیدی قابل استفاده با ماسکهای نیم صورت و تمام صورت دو فیلتر 3M سری 6000 و 7000
 

فیلتر گازهای اسیدی 6003 , فیلترگازهاوبخارات , فیلتر بخارات آلی , فیلتر بخارات اسیدی, بخارات فرار , رائیکا طراحان , ایمنی ,کارتریج , رسپیراتور , Cartridge,  6003 ,Respirator , 3M , HSE , PPE , Filter

برند این محصول 3M

مدل: 6003

به اشتراک بگذارید

تماس مستقیم با کارشناسان: ۸۸۳۵۸۱۲۲-۸۸۳۵۷۹۴۰

•  قابلیت جذب گازهای اسیدی شامل: کلرین(CL) - کلرین دی اکسید(CD) - هیدروژن فلوراید (HF) - هیدروژن کلرید(HC) - سولفور دی اکسید(SD) - استیک اسید - فرمیک اسید - هیدروژن سولفید و...

•  قابلیت جذب بخارات آلی(OV) شامل: استون - کلروبنزن - کلروفرم - تولوئن - تری کلرو اتیلن - اتانول آمین - اتیل الکل - اتیل اتر - هپتان - نفتالین - نیتروبنزن -  فنیل اتر و ...

فیلتر بخارات آلی و گازهای اسیدی (نوار زرد)

•  حمل و جابجایی مواد شیمایی

•  تمیزکاری

•  رنگ کاری

•  مونتاژ و کارهای مکانیکی

•  پتروشیمی

•  داروسازی

•  آزمایشگاه

•  شیمیایی

•  خمیرسازی و تولید کاغذ

•  معدن کاری

•  حمل و نقل 

•  صنایع غذایی

•  صنایع تولیدی 

•  NIOSH

این محصول بدون ویدئو می باشد

محصولات مرتبط