فیلتر بخارات آلی (نوار مشکی) برند 3M سری 6001

3M 6001 Organic Vapor Cartridge

فیلتر مور تایید Niosh برای استفاده در برابر بخارات آلی (OV) و قابل استفاده با ماسکهای نیم صورت و تمام صورت دو فیلتر 3M سری 6000 و 7000  می‌باشد.

کارتریج بخارات آلی 3M . . . فیلتر گازهای اسیدی 6001 . گازها و بخارات . فیلتر بخارات آلی .  بخارات فرار . کارتریج . رسپیراتور . Cartridge . 6003 . Respirator . 3M . HSE . PPE . Filter

برند این محصول 3M

مدل: 6001

به اشتراک بگذارید

تماس مستقیم با کارشناسان: ۸۸۳۵۸۱۲۲-۸۸۳۵۷۹۴۰

•  کارتریج بخارات آلی از قبیل : استون - کلروبنزن - کلروفرم - تولوئن - تری کلرو اتیلن - اتانول آمین - اتیل الکل - اتیل اتر - هپتان - نفتالین - نیتروبنزن - فنیل اتر و ...

•  قابل استفاده با ماسکهای نیم صورت و تمام صورت دو فیلتر 3M سری 6000 و 7000

نوع کارتریج : جاذب بخارات آلی


رنگ نوار کارتریج : مشکی

•  ساختمان سازی

•  پتروشیمی

•  صنایع شیمیایی

•  معدن کاری

•  حمل و نقل

•  صنایع غذایی

•  صنایع تولیدی

•  NIOSH

این محصول بدون ویدئو می باشد

محصولات مرتبط