فیلتر مولتی گاز (نوار زیتونی) برند 3M سری 6006

3M 6006 Multi-Gas/Vapor Cartridge

فیلتر مورد تایید Niosh برای استفاده در برابر  کلیه گازها و بخارات و با قابلیت استفاده بر روی ماسک‌های نیم صورت و تمام صورت دو فیلتر  3M سری 6000 و 7000 می‌باشد.

فیلتر چند کاره . فیلتر مولتی گاز . کارتریج بخارات آلی 3M . کارتریج بخارات اسیدی 3M . کارتریج بخارات آمونیاک 3M  . فیلتر  6006 . فیلترگازها و بخارات . فیلتر بخارات آلی .  بخارات فرار . کارتریج . رسپیراتور . Cartridge . 6006 . Respirator . 3M . Filter . Multi gas filter . Multi gas carttridge

برند این محصول 3M

مدل: 6006

به اشتراک بگذارید

تماس مستقیم با کارشناسان: ۸۸۳۵۸۱۲۲-۸۸۳۵۷۹۴۰

•  گازهای اسیدی شامل : کلرین(CL) - کلرین دی اکسید(CD) - هیدروژن فلوراید (HF) - هیدروژن کلرید(HC) - سولفور دی اکسید(SD) - استیک اسید - فرمیک اسید - هیدروژن سولفید و...

•  بخارات آلی شامل : استون - کلروبنزن - کلروفرم - تولوئن -‌تری کلرو اتیلن - اتانول آمین - اتیل الکل - اتیل اتر - هپتان - نفتالین - نیتروبنزن - فنیل اتر و ...

•  علاوه بر گازها و بخارات فوق از فیلتر مولتی گاز  در برابر گازها و بخارات زیر نیز میتوان استفاده نمود: آمونیاک (AM) - متیل آمین (MA) - فرمالدهید (FM) - سیانوژن

•  قابل استفاده با ماسکهای نیم صورت و تمام صورت دو فیلتر 3M سری 6000 و 7000

نوع کارتریج : مولتی گاز


رنگ نوار کارتریج : زیتونی

•  تعمیر و نگهداری

•  حمل و جابجایی مواد شیمیایی

•  تمیزکاری

•  رنگ کاری

•  مونتاژ و کارهای مکانیکی

•  حمل زباله‌های خطرناک

•  ریختگری و کار با فلزات مذاب

•  ساختمان سازی

•  پتروشیمی

•  صنایع شیمیایی

•  معدن کاری

•  حمل و نقل

•  صنایع غذایی

•  صنایع تولیدی

•  صنایع فلزی

•  NIOSH

این محصول بدون ویدئو می باشد

محصولات مرتبط