لنیارد Petzl مدل Grillon Hook

Petzl Grillon Hook Lanyard

لنیارد قابل تنظیم جهت کار در سیستم‌های جایگیری معلق و تکمیل کننده سیستم‌های ضد سقوط می‌باشد. طول آن می‌تواند در صورت لزوم برای جایگیری راحت در ایستگاه کاری به آسانی و دقت  تنظیم گردد. قلاب اتصال دهنده جهت اتصال دو نقطه ای  در دو طرف هارنس استفاده گردد.
 
کار درارتفاع . لنیارد .  لن یارد . ایمنی . حفاظت . پتزل. سقوط . حمایل . Petzl . Petzel . PPE . Grillon Hook . Grillon . Smart fit .Safety . HSE . height . work . fall arrest . fall arrester . fall arresting system

برند این محصول PETZL

مدل: Grillon Hook

به اشتراک بگذارید

تماس مستقیم با کارشناسان: ۸۸۳۵۸۱۲۲-۸۸۳۵۷۹۴۰

•  لنیارد قابل تنظیم همراه با قلاب 

•  لنیارد با سیستم تنظیم دقیق محل استقرار کاربر حین کار

•  امکان استفاده به صورت دو طرفه بر روی نقاط جانبی هارنس جهت تقسیم بار روی کمربند و انتقال وزن به سمت پاها

•  امکان استفاده به صورت یک طرفه بر روی اتصال شکمی هارنس جهت تقسیم بار روی کمربند و انتقال وزن به سمت پاها

•  قابلیت افزایش طول لنیارد

•  دارای پوشش محافظ  در مقابل ساییدگی

•  وجود قلاب رابط برای استفاده دو طرفه لنیارد در نقاط جانبی هارنس بسیار ایده آل است.

در طولهای مختلف 4،3،2 و 5 متری 


در وزن‌های مختلف از 625 گرم تا 895 گرم 

•  کار در ارتفاع

•  امداد و نجات

 

•  EN358

این محصول بدون ویدئو می باشد