لنیارد Petzl مدل Jane

Petzl Jane Lanyard

لنیارد غیر قابل تنظیم جهت کار در سیستم‌های جایگیری معلق و تکمیل کننده سیستم‌های ضد سقوط می‌باشد. طول آن ثابت بوده و می‌توان آن را به دور تیرهای آهن و میله‌های قطور حلقه کرده و هارنس را به آن متصل نمود.
 
کار درارتفاع .  فروش تجهیزات حفاظت فردی . فروش لوازم حفاظت فردی . رائیکا طراحان . رائیکا . رایکا . رایکا طراحان . لنیارد .  لن یارد . ایمنی . حفاظت . پتزل. سقوط . حمایل . Petzl . Petzel . PPE .  Jane . Safety . HSE . height . work . fall arrest . fall arrester . fall arresting system

برند این محصول PETZL

مدل: Jane

به اشتراک بگذارید

تماس مستقیم با کارشناسان: ۸۸۳۵۸۱۲۲-۸۸۳۵۷۹۴۰

•  لنیارد غیر قابل تنظیم از طناب دینامیک 

•  موجود بدون اتصال دهنده یا با اتصال دهنده بزرگ 

•  قابل ترکیب با جاذب انرژی ABSORBICA برای ایجاد لنیاردهای جاذب انرژی <>  یا <<Y>>   با حداکثر طول دو متر 

•  چوشش پلاستیکی محافظ دو انتهای دوخته شده لنیارد جهت نگهداشتن اتصال دهنده در محل مورد نظر و حفاظت از دوخت‌های آن در برابر سایش 

•  MGO برای اتصال به سازه‌های فلزی ، کابل‌ها و میله‌های قطور (اتصال دهنده دهانه بزرگ با قفل اتوماتیک به صورت ثابت به انتهای لنیارد نصب شده است) 

لنیاردهای بدون اتصال دهنده : 
g- 110 : (60 50 L) JANE 0.6 ma
g- 130 : (10050 L) JANE 1 m
g- 185 : (150 50 L) JANE 1.5 m


لنیاردهای با اتصال دهنده MGO : 
g- 565 : (60 53 L) JANE  MGO 0.6 m
g- 585 : (100 53 L) JANE  MGO 1 m
g- 640 : (150 53 L) JANE  MGO 1.5 m

•  کار در ارتفاع

•  امداد و نجات

•  EN358

این محصول بدون ویدئو می باشد