شوک گیر ایمنی دو بازو Petzl مدل ABSORBICA-Y

Petzl ABSORBICA-Y Shock Absorbent

شوک گیر جاذب انرژی مکمل لنیارد برای محافظت مستمر افراد در برابر سقوط می‌باشد. این محصول به 2 کارابین 150 سانتی متری و قلاب‌های دهانه گشاد MGO مجهز می‌باشد.

کار درارتفاع . لنیارد .  لن یارد . ایمنی . حفاظت . پتزل. سقوط . شوک  گیر . شوکگیر. Petzl . Petzel . PPE . Absorbica . Y . Absorbica Y . Carabiner . Safety . HSE . height . work . fall arrest . fall arrester . fall arresting system

برند این محصول PETZL

مدل: ABSORBICA-Y

به اشتراک بگذارید

تماس مستقیم با کارشناسان: ۸۸۳۵۸۱۲۲-۸۸۳۵۷۹۴۰

•  طراحی شده جهت محافظت مداوم هنگام صعود از تکیه گاه‌های میانی و سازه ها 

•  جذب انرژی سقوط از طریق شکافته شدن کوک‌های ویژه 

•  وتجهیز انتهای جاذب انرژی به STRING 

•  موجود در دو اندازه ، بدون اتصال دهنده یا با اتصال دهنده بزرگ MGO 

m 0.8 : (59 L) ABSORBICA –Y 80MGO فاقد اتصال دهنده پس از شکافته شدن جاذب انرژی ) ، 210 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2) : m  4.35 


m 1.75 ) m 1.05: (L59MGO) ABSORBICA-Y 80  پس از شکافته شدن جاذب انرژی ) ، 1120 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2) : m 4.35 


m 1.5 ) : (L70150 Y) ABSORBICA-Y150 فاقد اتصال دهنده (m 3.35 پس از شکافته شدن جاذب انرژی) ، 500 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط2) : m  6.1 


m 3.6 ) m  1.75 : (L70150YM) ABSORBICA-Y150MGO پس ازشکافته شدن جاذب انرژی ) ، 1420 گرم ، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2) : m  6.1 

•  کار در ارتفاع

•  امداد و نجات

  • ABSORBICA-Y80
  1. CE EN 355
  2. EAC 150
  • ABSORBICA-Y80and 150 MGO
  1. MGO:CE EN 355
  2. CE EN 362
  3. EAC 150

 

این محصول بدون ویدئو می باشد