شوک گیر ایمنی تک بازو Petzl مدل ABSORBICA-I

Petzl ABSORBICA-I Shock Absorber

شوک گیر جاذب انرژی مکمل لنیارد برای محافظت مستمر افراد در برابر سقوط می‌باشد. این محصول به 2 کارابین 150 سانتی متری و قلاب‌های دهانه گشاد MGO مجهز می‌باشد.
 
کار درارتفاع . لنیارد .  لن یارد . ایمنی . حفاظت . پتزل. سقوط . شوک  گیر . شوکگیر. Petzl . Petzel . PPE . Absorbica . I . Absorbica I . Carabiner . Safety . HSE . height . work . fall arrest . fall arrester . fall arresting system

برند این محصول PETZL

مدل: ABSORBICA-I

به اشتراک بگذارید

تماس مستقیم با کارشناسان: ۸۸۳۵۸۱۲۲-۸۸۳۵۷۹۴۰

•  طراحی شده جهت محافظت مداوم هنگام صعود از تکیه گاه‌های میانی و سازه ها 

•  جذب انرژی سقوط از طریق شکافته شدن کوک‌های ویژه 

•  وتجهیز انتهای جاذب انرژی به STRING 

•  موجود در دو اندازه ، بدون اتصال دهنده یا با اتصال دهنده بزرگ MGO 

موجود در دو اندازه ، بدون اتصال دهنده یا با اتصال دهنده بزرگ MGO 


m 0.8 : (58 L) ABSORBICA –I 80MGO پس از شکافته شدن جاذب انرژی ) ، 655 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2) : m  4.35 


m 1.5 : (L70150I) ABSORBICA-I 150  فاقد اتصال دهنده (m 3.35  پس از شکافته شدن جاذب انرژی ) ، 365 گرم، حداکثر فاصله ایمن مورد نیاز (فاکتور سقوط 2) : m 6.1 


m 3.6 ) m 1.75 : (L70150 IM) ABSORBICA-I150MGO پس از شکافته شدن جاذب انرژی )، 825 گرم، فاصله ایمن موردنیاز (فاکتور سقوط 2) : m 6.1 

 

•  کار در ارتفاع

•  امداد و نجات

  • ABSORBICA-I80and 150
  1. CE EN 355
  2.  EAC
  •  ABSORBICA-I80MGO and 150MGO
  1. MGO:CE EN 355
  2. CE EN 362
  3. EAC 150

 

این محصول بدون ویدئو می باشد