شیلنگ آتش نشانی برزنتی هابرکورن

Haberkorn Fire Fighting Hose

شیلنگ آتش نشانی برزنتی هابرکورن ساخت کشور اتریش است که جهت انتقال آب در فایر باکس‌های آتش نشانی کاربرد دارد و از کیفیت قابل قبول و مطلوبی برخوردار است. شرکت Haberkorn یک شرکت اتریشی معتبر است که فعالیت درخشانی در زمینه تولید شیلنگ‌های آتش نشانی و برخی دیگر از اقلام ایمنی و امداد نجات دارد.
جنس این شیلنگ آتش نشانی برزنتی هابرکورن از پی وی سی (PVC) با رویه برزنتی است، لایه روکش برزنتی از ایجاد آسیب‌های محیطی نظیر بریدگی در هنگام برخورد با اجسام تیز و برنده به شیلنگ جلوگیری می‌کند که در هنگام انجام عملیات اطفاء حریق و با روی زمین کشیده شدن شیلنگ آب ممکن است این آسیب‌ها رخ دهند.
این شیلنگ دارای قطری برابر با 2 اینچ بوده و طول آن 20 متر است که این طول به عنوان استانداردی برای شیلنگ‌های آتش نشانی محسوب می‌شود.

برند این محصول Haberkorn

مدل: برزنتی

به اشتراک بگذارید

تماس مستقیم با کارشناسان: ۸۸۳۵۸۱۲۲-۸۸۳۵۷۹۴۰

شیلنگ آتش نشانی برزنتی هابرکورن ساخت کشور اتریش است که جهت انتقال آب در فایر باکس‌های آتش نشانی کاربرد دارد و از کیفیت قابل قبول و مطلوبی برخوردار است. شرکت Haberkorn یک شرکت اتریشی معتبر است که فعالیت درخشانی در زمینه تولید شیلنگ‌های آتش نشانی و برخی دیگر از اقلام ایمنی و امداد نجات دارد.

جنس این شیلنگ آتش نشانی برزنتی هابرکورن از پی وی سی (PVC) با رویه برزنتی است، لایه روکش برزنتی از ایجاد آسیب‌های محیطی نظیر بریدگی در هنگام برخورد با اجسام تیز و برنده به شیلنگ جلوگیری می‌کند که در هنگام انجام عملیات اطفاء حریق و با روی زمین کشیده شدن شیلنگ آب ممکن است این آسیب‌ها رخ دهند.

این شیلنگ دارای قطری برابر با 2 اینچ بوده و طول آن 20 متر است که این طول به عنوان استانداردی برای شیلنگ‌های آتش نشانی محسوب می‌شود.

شیلنگ آتش نشانی برزنتی هابرکورن ساخت کشور اتریش است که جهت انتقال آب در فایر باکس‌های آتش نشانی کاربرد دارد و از کیفیت قابل قبول و مطلوبی برخوردار است. شرکت Haberkorn یک شرکت اتریشی معتبر است که فعالیت درخشانی در زمینه تولید شیلنگ‌های آتش نشانی و برخی دیگر از اقلام ایمنی و امداد نجات دارد.

جنس این شیلنگ آتش نشانی برزنتی هابرکورن از پی وی سی (PVC) با رویه برزنتی است، لایه روکش برزنتی از ایجاد آسیب‌های محیطی نظیر بریدگی در هنگام برخورد با اجسام تیز و برنده به شیلنگ جلوگیری می‌کند که در هنگام انجام عملیات اطفاء حریق و با روی زمین کشیده شدن شیلنگ آب ممکن است این آسیب‌ها رخ دهند.

این شیلنگ دارای قطری برابر با 2 اینچ بوده و طول آن 20 متر است که این طول به عنوان استانداردی برای شیلنگ‌های آتش نشانی محسوب می‌شود.

شیلنگ آتش نشانی برزنتی هابرکورن ساخت کشور اتریش است که جهت انتقال آب در فایر باکس‌های آتش نشانی کاربرد دارد و از کیفیت قابل قبول و مطلوبی برخوردار است. شرکت Haberkorn یک شرکت اتریشی معتبر است که فعالیت درخشانی در زمینه تولید شیلنگ‌های آتش نشانی و برخی دیگر از اقلام ایمنی و امداد نجات دارد.

جنس این شیلنگ آتش نشانی برزنتی هابرکورن از پی وی سی (PVC) با رویه برزنتی است، لایه روکش برزنتی از ایجاد آسیب‌های محیطی نظیر بریدگی در هنگام برخورد با اجسام تیز و برنده به شیلنگ جلوگیری می‌کند که در هنگام انجام عملیات اطفاء حریق و با روی زمین کشیده شدن شیلنگ آب ممکن است این آسیب‌ها رخ دهند.

این شیلنگ دارای قطری برابر با 2 اینچ بوده و طول آن 20 متر است که این طول به عنوان استانداردی برای شیلنگ‌های آتش نشانی محسوب می‌شود.

شیلنگ آتش نشانی برزنتی هابرکورن ساخت کشور اتریش است که جهت انتقال آب در فایر باکس‌های آتش نشانی کاربرد دارد و از کیفیت قابل قبول و مطلوبی برخوردار است. شرکت Haberkorn یک شرکت اتریشی معتبر است که فعالیت درخشانی در زمینه تولید شیلنگ‌های آتش نشانی و برخی دیگر از اقلام ایمنی و امداد نجات دارد.

جنس این شیلنگ آتش نشانی برزنتی هابرکورن از پی وی سی (PVC) با رویه برزنتی است، لایه روکش برزنتی از ایجاد آسیب‌های محیطی نظیر بریدگی در هنگام برخورد با اجسام تیز و برنده به شیلنگ جلوگیری می‌کند که در هنگام انجام عملیات اطفاء حریق و با روی زمین کشیده شدن شیلنگ آب ممکن است این آسیب‌ها رخ دهند.

این شیلنگ دارای قطری برابر با 2 اینچ بوده و طول آن 20 متر است که این طول به عنوان استانداردی برای شیلنگ‌های آتش نشانی محسوب می‌شود.

دانلود کاتالوگ محصول 

این محصول بدون ویدئو می باشد

محصولات مرتبط