حفاظت چشم و صورت

Eye & Face Protection

برای حفاظت از چشم های شما در برابر پرتاب ذرات، اشیا و پاشش مواد شیمیایی محدوده وسیعی از عینک ها و گاگل های ایمنی و نیز انواع شیلدهای محافظتی موجود می باشد.
شرکت رائیکا مجموعه ی کاملی از حفاظ های چشم که برای کارهای سبک آزمایشگاهی تا کارهای سنگین جوشکاری طراحی شده اند به شما پیشنهاد می دهد. 
این مجموعه از حفاظ های چشم از برترین و معتربرترین برندهای دنیا مانند Matrix، Canasafe، Uvex،North، Jackson و ...  جمع آوری شده و قابل ارائه می باشند.
به دلیل اینکه حفاظت صورت و چشم ها بصورت مؤثرتری انجام شود ANSI پیشنهاد می کند که همراه با حفاظت اولیه چشم با استفاده از عینک یا گاگل ایمنی بهتر است از یک حفاظ ثانویه مثل شیلدهای صورت نیز استفاده نمایدد.