استاندارد ANSI برای تجهیزات کار در ارتفاع

استاندارد ANSI برای تجهیزات کار در ارتفاع

استاندارد ANSI برای تجهیزات کار در ارتفاع

ANSI standards for work at height equipments

نوشته شده در 2 سال قبل - مورخه 1396/03/16

این مقاله 1 دقيقه وقت برای مطالعه میخواهد

دسته بندی استانداردها

مشاهده : 3277

  • استاندارد ANSI  در نظر گرفته شده برای تجهیزات کار در ارتفاع به شماره Z359 بوده که ضمائم آن به شرح زیر می‌باشد:


1.   استاندارد      ANSI Z359 : تعاریف و نامگذاری برای حفاظت از سقوط و توقف سقوط
2.   استاندارد   ANSI Z359.1 : الزامات ایمنی برای سیستم‌های توقف سقوط، زیرسیستم‌ها و اجزاء 

      (الزاماتی شامل عملکرد، طراحی، علامتگذاری، شرایط، دستورالعمل، آموزش، بازرسی، استفاده، نگهداری، از سرویس خارج کردن اتصال دهنده ها، هارنس‌های تمام بدن، لنیاردها، شوک گیرها و...)

3.   استاندارد   ANSI Z359.2 : الزامات برای مدیریت جامع برنامه حفاظت در برابر سقوط ) الزاماتی شامل سیاست ها، آموزش، فرایندهای کاری حفاظت، حذف و کنترل خطرات(
4.   استاندارد   ANSI Z359.3 : الزامات ایمنی برای سیستم‌های استقرار حین کار و توقف سقوط متحرک
5.   استاندارد   ANSI Z359.4 : الزامات ایمنی برای سیستم‌های امداد و نجات
6.   استاندارد   ANSI Z359.6 : الزامات ایمنی و مشخصات برای سیستم‌های توقف سقوط )این استاندارد برای مهندسان با تخصص طراحی سیستم‌های حفاظت در برابر سقوط می‌باشد(
7.   استاندارد   ANSI Z359.7 : تست‌های صلاحیت و تایید تجهیزات حفاظت در برابر سقوط
8.   استاندارد ANSI Z359.11 : الزامات ایمنی برای هارنس‌های تمام بدن
9.   استاندارد ANSI Z359.12 : الزامات ایمنی برای اتصال دهنده‌های سیستم‌های توقف سقوط
11. استاندارد ANSI Z359.13 : الزامات ایمنی برای لنیاردها ، شوک گیرها برای سیستم‌های توقف سقوط
12. استاندارد ANSI Z359.14 : الزامات ایمنی برای قرقره‌ها برای سیستم‌های توقف سقوط و سیستم‌های نجات
13. استاندارد ANSI Z359.15 : الزامات ایمنی برای لایف لاین ها


کانال تلگرام
https://telegram.me/Raeica
آدرس سایت
www.ppergonomics.com