استاندارد ANSI Z87.1 حفاظت چشم و صورت

استاندارد ANSI Z87.1 حفاظت چشم و صورت

استاندارد ANSI Z87.1 حفاظت چشم و صورت

ANSI/ISEA Z87.12015 Standard

نوشته شده در 2 سال قبل - مورخه 1396/03/21

این مقاله 2 دقيقه وقت برای مطالعه میخواهد

دسته بندی استانداردها

مشاهده : 4832

راهنمای انتخاب تجهیزات حفاظت چشم و صورت مطابق با استاندارد  ANSI Z87.1  

    منبع خطر: ضربه ( قلم زنی، سنگ زنی، ماشین کاری، حکاکی، پرچ کردن، سنباده کاری و ...)

•    ارزیابی خطر: قطعات پرتاب شده، اشیا، تراشه‌های بزرگ، ذرات، شن و ماسه، خاک و ...

    نوع حفاظ چشم و صورت: عینک با حفاظ جانبی، گاگل‌ها با تهویه مستقیم و غیرمستقیم، شیلد‌های صورت برای مواجهه شدیدکه روی عینک و یا گاگل استفاده شود، هلمت‌های جوشکاری که روی عینک و گاگل استفاده شود، ماسک‌های تمام صورت


    منبع خطر: گرما (عملیات کوره، ریزش مواد مذاب، ریخته گری، غوطه وری گرم ، جوشکاری 

•    ارزیابی خطر: جرقه‌های داغ  

    نوع حفاظ چشم و صورت : عینک با حفاظ جانبی، گاگل با تهویه مستقیم و غیر مستقیم، شیلد صورت روی عینک یا گاگل در مواجهه شدید

•    ارزیابی خطر: پاشش فلزات مذاب

    نوع حفاظ چشم و صورت: شیلدهای صورت که روی گاگل استفاده شود

•    ارزیابی خطر: مواجهه با درجه حرارت بالا

    نوع حفاظ چشم و صورت: شیلدهای صورت رفلکسی(بازتابی)

    منبع خطر: مواد شیمیایی(کار با مایعات، اسیدها، گریس، آبکاری، حمل مواد شیمیایی) 

•    ارزیابی خطر: پاشش و اسپری مواد

    نوع حفاظ چشم و صورت: گاگل با تهویه غیر مستقیم (فنجانی یا نوع پوششی) ، شیلدهای صورت روی گاگل، ماسک‌های تمام صورت

•    ارزیابی خطر: میست‌های محرک

    نوع فاظ چشم و صورت: گاگل بدون تهویه (نوع پوششی)، شیلد صورت روی گاگل

•    نوع خطر: گرد وغبار( نجاری، پرداخت کاری و شرایط کاری در محیط پر گرد و غبار)
    نوع حفاظ چشم و صورت: گاگل با تهویه مستقیم و غیر مستقیم

    منبع خطر: نور یا تشعشع 

•    ارزیابی خطر: (IR، UV، نور مرئی)

    نوع حفاظ چشم و صورت: عینک با حفاظ جانبی، گاگل ها با تهویه مستقیم و غیرمستقیم، شیلد های صورت برای مواجهه شدیدکه روی عینک و یا گاگل استفاده شود، هلمت های جوشکاری که روی عینک و گاگل استفاده شود، ماسک های تمام صورت

•    ارزیابی خطر: لیزر 

    نوع حفاظ چشم و صورت: حفاظ چشم مناسب برای کار با لیزر را باید مطابق با استاندارد ANSI Z136.1 انتخاب نمایید. 

•    ارزیابی خطر: جوشکاری-قوس الکتریکی 

    نوع حفاظ چشم و صورت: هلمت جوشکاری بر روی عینک یا گاگل با درجه کدورت 10- 14

•    ارزیابی خطر: جوشکاری با گاز 

    نوع حفاظ چشم و صورت: گاگل های جوشکاری، هلمت های جوشکاری بر روی گاگل یا عینک با  درجه کدورت 6-8 

•    ارزیابی خطر: برش گاز 

    نوع حفاظ چشم و صورت: گاگل های جوشکاری، هلمت های جوشکاری بر روی گاگل یا عینک با درجه کدورت 3-6 

•    ارزیابی خطر: لحیم کاری 

    نوع حفاظ چشم و صورت : گاگل یا شیلد جوشکاری با درجه کدورت 3-4 

•    ارزیابی خطر: لحیم کاری نرم با مشعل

    نوع حفاظ چشم و صورت: عینک یا شیلد جوشکاری با درجه کدورت 2