چگونه باید هارنس ایمنی را بازرسی کرد؟

 چگونه باید هارنس ایمنی را بازرسی کرد؟

چگونه باید هارنس ایمنی را بازرسی کرد؟

?How to Inspect a Safety Harness

نوشته شده در 11 ماه قبل - مورخه 1396/10/17

این مقاله کمتر از یک دقیقه وقت برای مطالعه میخواهد

دسته بندی اینفوگرافی

مشاهده : 486

یکی از مهمترین اجزای تجهیزات حفاظت در برابر سقوط هارنس ایمنی است که حتما هر بار قبل از استفاده ، باید مورد بازرسی دقیق قرار گیرد تا از وقوع هر نوع حادثه پیشگیری شود. در اینفوگرافی زیر با نحوه بازرسی هارنس ایمنی آشنا می شوید.